Video om tavlemøder

Greve Kommune Tavlemøder

Greve Kommune har i 2018 lavet denne animationsvideo om tavlemøder. Tavlemødet integrerer alle fire sikkerhedssystemer, som de arbejder med: Tryksår, TOBS, demens og ensomhed. 

Videoen gennemgår procedurerne for tavlemøder på 'inde-området'. Det er en instruktionsvideo til plejepersonalet, der fungerer som supplement til den skrevne procedure. 

>>> Se også den skrevne procedure for tavlemøder

For mere information kontakt
Projektleder i Greve Kommune
Martin Elhard Bommerholdt
Mail: mebo@greve.dk

Download fil

Video om tryksårspakken

Greve Kommune Tryksår

Greve Kommune lavede i efteråret 2017 denne video, der beskriver, hvordan de arbejder med tryksårspakken. Videoen blev udviklet til at kunne vise medarbejdere ved opskalering og spredning.

For mere information kontakt
Projektleder i Greve Kommune
Martin Elhard Bommerholdt
Mail: mebo@greve.dk

Download fil

Skema til dataindsamling

Sønderborg Kommune Data

Tangshave Plejecenter i Sønderborg Kommune har udviklet et skema til indsamling af data for alle indsatsområderne.

For mere information kontakt
Projektleder i Sønderborg Kommune 
Hanne Ellegaard Miang
Mail: hamn@sonderborg.dk 

Download fil

Tryksårsplaster

Thisted Kommune Tryksår

Nogle af plejecentrene i Thisted Kommune anvender et lille plaster med I sikre hænders tryksårslogo til at sætte udenpå beboernes dør. Det indikerer overfor personalet, at her er en borger i tryksårsrisiko, og at vedkommende er omfattet af elementerne i I sikre hænders tryksårspakke.

For mere information kontakt
Projektleder i Thisted Kommune
Bente Øllgaard
Mail: beo@thisted.dk 

Download fil

Spilleregler for tavlemøder

Viborg Kommune Tavlemøder

Tavlemøder spiller en central rolle i forbedringsarbejdet med at give borgerne i ældreplejen en sikker pleje og behandling. Plejecentret Skovvænget i Viborg Kommune har udviklet et sæt af fem spilleregler, som skal skabe mere struktur på møderne.

For mere information kontakt
Projektleder i Viborg Kommune
Anja Elkjær Rahbek
Mail: aer@viborg.dk 

Download fil

Patientsikkerhedskalender for alle indsatsområder

Sønderborg Kommune Tryksår Medicin Fald Infektioner Data

Hørup Plejecenter i Sønderborg Kommune har lavet en patientsikkerhedskalender for alle indsatsområderne i I sikre hænder, som giver personalet et samlet overblik over dage siden sidste skade. Samtidig skaber kalenderen transparens og læring i enhederne samt på tværs af det enkelte plejecenter.

For mere information kontakt
Projektleder i Sønderborg Kommune 
Hanne Ellegaard Miang
Mail: hamn@sonderborg.dk 

Download fil

Skema til opfølgning på IRF-listen

Sønderborg Kommune Medicin

Hjemmeplejen Fjord i Sønderborg Kommune har udviklet et skema, som skal fungere som opfølgning på IRF-listen. Skemaet er lavet for at skabe læring af medicinscreeningerne samt sikre opfølgning. 

For mere information kontakt
Projektleder i Sønderborg Kommune 
Hanne Ellegaard Miang
Mail: hamn@sonderborg.dk

Download fil

Skema til dataindsamling af kateterrelaterede infektioner

Sønderborg Kommune Infektioner Data

Tangshave Plejecenter har udviklet et skema, som skal gøre indsamling af data omkring kateterrelaterede infektioner nemmere.

For mere information kontakt
Projektleder i Sønderborg Kommune 
Hanne Ellegaard Miang
Mail: hamn@sonderborg.dk

Download fil

Patientsikkerhedskalender til lungebetændelser

Sønderborg Kommune Infektioner Data

Tangshave Plejecenter og Hjemmeplejen Fjord i Sønderborg Kommune har lavet en patientsikkerhedskalender til at skabe overblik over dage siden sidste lungebetændelse, som er en del af I sikre hænder indsatsområde om infektioner. Formålet er at skabe transparens og læring. 

For mere information kontakt
Projektleder i Sønderborg Kommune 
Hanne Ellegaard Miang
Mail: hamn@sonderborg.dk

Download fil

Lommekort om tandbørsting

Sønderborg Kommune Infektioner

Hjemmeplejen Fjord i Sønderborg Kommune har udviklet en tjekliste til tandbørstning i lommekortformat for at sikre hurtig og nem adgang til information for personalet.

For mere information kontakt
Projektleder i Sønderborg Kommune 
Hanne Ellegaard Miang
Mail: hamn@sonderborg.dk

Download fil

Screeningsværktøj til mund- og tandpleje

Sønderborg Kommune Infektioner

Tangshave Plejecenter og Hjemmeplejen Fjord i Sønderborg Kommune har sammen med omsorgstandplejen udviklet et screeningsværktøj, som personalet kan bruge til at vurdere behovet for mund- og tandpleje hos borgerne.

>>> HENT SCREENINGSVÆRKTØJET I LOMMEKORTFORMAT

For mere information kontakt
Projektleder i Sønderborg Kommune 
Hanne Ellegaard Miang
Mail: hamn@sonderborg.dk

Download fil

Dagsorden for tavlemøder

Sønderborg Kommune Tavlemøder

Tavlemøder spiller en central rolle i forbedringsarbejdet med at give borgerne i ældreplejen en sikker pleje og behandling. Tangshave Plejecenter og Hjemmeplejen Fjord har udviklet en skabelon til dagsorden for tavlemøder med det formål at skabe mere struktur på møderne.

For mere information kontakt
Projektleder i Sønderborg Kommune 
Hanne Ellegaard Miang
Mail: hamn@sonderborg.dk

Download fil

Oversigt over antal dage siden sidste skade

Sønderborg Kommune Tryksår Medicin Fald Infektioner Data

Tangshave Plejecenter i Sønderborg har udviklet et samlet overblik over alle resultatmål for alle indsatsområderne i I sikre hænder.

For mere information kontakt
Projektleder i Sønderborg Kommune 
Hanne Ellegaard Miang
Mail: hamn@sonderborg.dk

Download fil

Skema til dataindsamling af fald

Sønderborg Kommune Fald

Hjemmeplejen Fjord har udviklet et faldskema på baggrund af I sikre hænders faldindsats.

For mere information kontakt
Projektleder i Sønderborg Kommune 
Hanne Ellegaard Miang
Mail: hamn@sonderborg.dk

Download fil

Spillet Cirkelpower

Sønderborg Kommune Fald

Spillet 'Cirkelpower' er en visualisering af faldudredningen. Spillet betyder, at plejepersonalet bliver inspireret til at iværksætte flere forebyggende handlinger.

For mere information kontakt
Projektleder i Sønderborg Kommune 
Hanne Ellegaard Miang
Mail: hamn@sonderborg.dk

Download fil

Lommekort om fald

Sønderborg Kommune Fald

Den medarbejder, der som den første oplever en borgers fald, er nøgleperson i forhold til registrering og udredning af faldet. Men hvad skal gøres med det samme, og hvad kan vente? Hvornår skal sygeplejersken inddrages? Det er nogle af problemstillinger, som medarbejderen skal være opmærksom på. Hjemmeplejen Fjord i Sønderborg Kommune har derfor udviklet et lommekort, som giver et overblik over de strakshandlinger, som medarbejderen skal foretage, når en borger er faldet.

For mere information kontakt
Projektleder i Sønderborg Kommune 
Hanne Ellegaard Miang
Mail: hamn@sonderborg.dk

Download fil

Oplæring af borgere i medicindispensering

Sønderborg Kommune Medicin

Hjemmesygeplejen Fjord anvender principperne fra medicindispensering til at oplære udvalgte borgere til selv at kunne dispensere egen medicin.

For mere information kontakt
Projektleder i Sønderborg Kommune 
Hanne Ellegaard Miang
Mail: hamn@sonderborg.dk

Download fil

Tjekliste til medicindispensering

Sønderborg Kommune Medicin

Hjemmesygeplejen Fjord i Sønderborg Kommune har videreudviklet tjeklisten til medicindispensering, som indgår i I sikre hænders medicinindsats, efter indførelsen af Fælles Medicinkort (FMK), så listen er tilpasset systemet.

For mere information kontakt
Projektleder i Sønderborg Kommune 
Hanne Ellegaard Miang
Mail: hamn@sonderborg.dk

Download fil

Tjekliste til medicinafstemning

Sønderborg Kommune Medicin

Hjemmesygeplejen Fjord i Sønderborg Kommune har videreudviklet tjeklisten til medicinafstemning, som indgår i I sikre hænders medicinindsats. På den måde får personalet et billede af, hvilke  udfordringer der er i relation til medicinen, når borgeren udskrives fra sygehuset. Resultatet anvender ledelsen i deres dialogsamtaler med sygehuset.  

For mere information kontakt
Projektleder i Sønderborg Kommune 
Hanne Ellegaard Miang
Mail: hamn@sonderborg.dk

Download fil

Tjekliste til medicinscreening eller lægekontakt

Sønderborg Kommune Medicin

Hjemmesygeplejen Fjord i Sønderborg Kommune har udviklet en tjekliste, som fortæller personalet, hvilke oplysninger der er relevante at være opdateret på inden medicinscreening eller kontakt til praktiserende læge.

For mere information kontakt
Projektleder i Sønderborg Kommune 
Hanne Ellegaard Miang
Mail: hamn@sonderborg.dk

Download fil

Farvede medicinposer

Frederiksberg Kommune Medicin

Med fire farvede poser i borgernes hjem forsøger hjemmeplejen på Frederiksberg at reducere utilsigtede hændelser og efterdoseringer. På hver pose står der skrevet, hvilken type medicin der skal være i posen. Den blå pose er til medicin, der gives efter behov, den grønne pose til aktuel men uåbnet medicin, den gule til pauseret eller seponeret medicin, mens den røde pose indeholder udløbet medicin.

>>> LÆS ARTIKEL OM DE FARVEDE MEDICINPOSER

For mere information kontakt
Projektleder i Frederiksberg Kommune
Merete Larsen
Mail: mela03@patientsikkerhed.dk

Download fil

Medicinseddel til borgeren

Sønderborg Kommune Medicin Borgere & pårørende

Hjemmesygeplejen Fjord har udviklet en medicinseddel, som borgeren kan bruge, når vedkommende skal hente sin medicin på apoteket. Sedlen er lavet på baggrund af, at borgere og pårørende nogle gange ikke får bestilt al medicin med fra apoteket. 

For mere information kontakt
Projektleder i Sønderborg Kommune 
Hanne Ellegaard Miang
Mail: hamn@sonderborg.dk

Download fil

Billedbog med tryksår

Sønderborg Kommune Tryksår

Det kan være svært for personalet at kende forskel på trykspor og tryksår i kategori 1. Derfor har Tangshave Plejecenter og Hjemmeplejen Fjord udviklet en billedbog, som eksemplificerer forskellen og resulterer i en mere ensartet vurdering. 

For mere information kontakt
Projektleder i Sønderborg Kommune 
Hanne Ellegaard Miang
Mail: hamn@sonderborg.dk

Download fil

Pjece om tryksår til borgere og pårørende

Sønderborg Kommune Tryksår Borgere & pårørende

Tangshave Plejecenter og Hjemmeplejen Fjord har lavet en folder til borgere og pårørende, som fortæller, hvordan de kan med til at forebygge tryksår.

For mere information kontakt
Projektleder i Sønderborg Kommune 
Hanne Ellegaard Miang
Mail: hamn@sonderborg.dk

Download fil

Månedens pris

Sønderborg Kommune Fejringer

Hver måned uddeler Sønderborg Kommune en pris til en forbedringside. Prisen er en anerkendelse af det arbejde, som medarbejderne gør for at skabe større patientsikkerhed med færre tryksår, medicinfejl, fald og infektioner. 

For mere information kontakt
Projektleder i Sønderborg Kommune 
Hanne Ellegaard Miang
Mail: hamn@sonderborg.dk

Download fil

Lommekort med HUSK

Sønderborg Kommune Tryksår

Tangshave Plejecenter og Hjemmeplejen Fjord i Sønderborg Kommune har lavet I sikre hænders HUSK-tjekliste om til et lommekort med nogle enkelte støttespørgsmål og et billede, som viser, hvor på kroppen der er særlig risiko for tryksår. Formålet er at sikre hurtig og nem adgang til information om, hvad personalet skal være opmærksom på i forhold til borgere, der er i risiko for tryksår. 

For mere information kontakt
Projektleder i Sønderborg Kommune 
Hanne Ellegaard Miang
Mail: hamn@sonderborg.dk

Download fil

Lommekort om bradenscore og revurdering af tryksår

Sønderborg Kommune Tryksår

Tangshave Plejecenter og Hjemmeplejen Fjord har udviklet et lommekort, som sikrer hurtig og nem adgang til information om screeningsværktøjet 'bradenscore' og vurdering af tryksårsrisiko.

For mere information kontakt
Projektleder i Sønderborg Kommune 
Hanne Ellegaard Miang
Mail: hamn@sonderborg.dk

Download fil

Beskytter til kateterslange

Sønderborg Kommune Tryksår

Gråsten Plejecenter har udviklet en beskytter til kateterslanger, efter en beboer fik gentagne trykspor på grund af en kateterslange.

For mere information kontakt
Projektleder i Sønderborg Kommune 
Hanne Ellegaard Miang
Mail: hamn@sonderborg.dk

Download fil

Lommekort om fodtøj

Sønderborg Kommune Tryksår

Tangshave Plejecenter i Sønderborg Kommune har udviklet et lommekort, som giver gode råd om fodtøj til borgerne. Det er lavet efter, at der opstod tryksår hos borgere, som ikke var i risiko, på grund af forkert skovalg.

For mere information kontakt
Projektleder i Sønderborg Kommune 
Hanne Ellegaard Miang
Mail: hamn@sonderborg.dk

Download fil

Beskytter til kørestol

Sønderborg Kommune Tryksår

Hørup Plejecenter i Sønderborg Kommune har udviklet en vaskbar beskytter til fodstøtter på kørestole, som forebygger tryksår. 

For mere information kontakt
Projektleder i Sønderborg Kommune 
Hanne Ellegaard Miang
Mail: hamn@sonderborg.dk 

Download fil

Virtuelle tavlemøder

Viborg Kommune Tavlemøder

Tavler og tavlemøder spiller en central rolle i forbedringsarbejdet med at give borgerne i ældreplejen en sikker pleje og behandling. Dog behøver personalet ikke at være tilstede på samme matrikel for at afholde et tavlemøde. I hjemmepplejen Karup-Frederiks i Viborg Kommune, som er spredt på forskellige matrikler, holder medarbejderne virtuelle tavlemøder over Livecare. De virtuelle tavlemøder kan også afholdes via Skype.

For mere information kontakt
Projektleder i Viborg Kommune 
Mette Bredsgaard
Mail: meb@viborg.dk 

Download fil

Fredagsfodbold

Frederiksberg Kommune Fald Borgere & pårørende

Flintholm Plejeboliger i Frederiksberg Kommune bruger stole-fodbold til at forebygge fald blandt beboerne. Med fodbolden forebyggeS fald på en ny måde i forlængelse af projekt I sikre hænders faldindsats. Fodbolden styrker benene og forbedrer balancen hos beboerne.

>>> LÆS ARTIKEL OM FREDAGSFODBOLD

For mere information kontakt
Projektleder i Frederiksberg Kommune
Merete Larsen
Mail: mela03@patientsikkerhed.dk

Download fil

Lommekort om HUSK

Lolland Kommune Tryksår

Hjemmeplejen Vest i Lolland Kommune har lavet I sikre hænders HUSK-tjekliste om til et lommekort med nogle enkelte støttespørgsmål. Formålet er at gøre de faglige observationer til en fast tilbagevendende rutine uanset tid/sted. På lommekortet er der også en figur, som minder personalet om de områder på kroppen, der er i særlig risiko for tryksår.

For mere information kontakt
Projektleder i Lolland Kommune
Tove Hagen
Mail: tovh@lolland.dk

Download fil

Lommekort i nøglering om tryksår

Lolland Kommune Tryksår

Skovcentret i Lolland Kommune har samlet redskaber om forebyggelse af tryksår i en nøglering, som hænger med en magnet på tavlen i personalerummet. På den måde sikres det, at den nødvendige faglige viden, definitioner og mulige tiltag er lige ved hånden, når der skal screenes.

For mere information kontakt
Projektleder i Lolland Kommune
Tove Hagen
Mail: tovh@lolland.dk

Download fil

Lommebog til elever og vikarer

Lolland Kommune Tryksår

Hjemmeplejen Vest i Lolland Kommune har udviklet en lommebog til elever og vikarer, som består af en samling af alle lommekort i forbindelse med projekt I sikre hænder samt kort med egne forbedringsidéer. Formålet med lommebogen er, at elever og vikarer bliver bedre til at forebygge tryksår, og at deres læringssituationer understøttes af lommekort samlet et sted og 'lige
ved hånden'.

For mere information kontakt
Projektleder i Lolland Kommune
Tove Hagen
Mail: tovh@lolland.dk

Download fil

Udstyrspose til forebyggelse af tryksår

Lolland Kommune Tryksår

Skovcentret i Lolland Kommune har udviklet en pose med udstyr til trykaflastende hjælpemidler, som eksempelvis indeholder pumpe eller spiler-stykke. Posen, der hænger ved den enkelte beboers seng, betyder, at hjælpemidlerne vedligeholdes optimalt, da personalet for eksempel altid har en pumpe ved hånden, hvis der mangler luft i en Roho-pude.

For mere information kontakt
Projektleder i Lolland Kommune
Tove Hagen
Mail: tovh@lolland.dk

Download fil

Materiale om tryksår til borgere og pårørende

Lolland Kommune Tryksår Borgere & pårørende

Involvering af borgere og pårørende er en central del af I sikre hænder. Derfor har Lolland Kommune lavet materiale til dem, som på en letforståelig måde beskriver I sikre hænders tryksårsindsats.

For mere information kontakt
Projektleder i Lolland Kommune
Tove Hagen
Mail: tovh@lolland.dk

Download fil

Powerpoint til undervisning af tryksår

Lolland Kommune Tryksår Spredning

Sygeplejen i Lolland Kommune har lavet en powerpoint-præsentation om forebyggelse af tryksår, som er til undervisning af SOSU-assistenter og - hjælpere i forbindelse med spredningen af I sikre hænders tryksårspakke i kommunen. Præsentationen betyder, at undervisningen er standardiseret, uanset hvilken sygeplejerske, der løser opgaven.

For mere information kontakt
Projektleder i Lolland Kommune
Tove Hagen
Mail: tovh@lolland.dk

Download fil

Pjece til borgere om medicin

Frederiksberg Kommune Medicin Borgere & pårørende

Involvering af borgerne er en central del af I sikre hænder. Derfor har Frederiksberg Kommune lavet en pjece, som på en letforståelig måde beskriver I sikre hænders medicinindsats.

For mere information kontakt
Projektleder i Frederiksberg Kommune
Merete Larsen
Mail: mela03@patientsikkerhed.dk

Download fil

Pjece til borgere om infektioner

Frederiksberg Kommune Infektioner Borgere & pårørende

Involvering af borgerne er en central del af I sikre hænder. Derfor har Frederiksberg Kommune lavet en pjece, som på en letforståelig måde beskriver I sikre hænders infektionsindsats.

For mere information kontakt
Projektleder i Frederiksberg Kommune
Merete Larsen
Mail: mela03@patientsikkerhed.dk

Download fil

Pjece til borgere om tryksår

Frederiksberg Kommune Tryksår Borgere & pårørende

Involvering af borgerne er en central del af I sikre hænder. Derfor har Frederiksberg Kommune lavet en pjece, som på en letforståelig måde beskriver I sikre hænders tryksårsindsats.

For mere information kontakt
Projektleder i Frederiksberg Kommune
Merete Larsen
Mail: mela03@patientsikkerhed.dk

Download fil

Pjece til borgere om fald

Frederiksberg Kommune Fald Borgere & pårørende

Involvering af borgerne er en central del af projekt I sikre hænder. Derfor har Frederiksberg Kommune lavet en pjece, som på en letforståelig måde beskriver I sikre hænders faldindsats.

For mere information kontakt
Projektleder i Frederiksberg Kommune
Merete Larsen
Mail: mela03@patientsikkerhed.dk 

Download fil

Skema til indsamling af data

Frederiksberg Kommune Data

Plejecenteret Østervang har lavet et skema, som hjælper personalet med at indsamle data for alle fire indsatsområder i I sikre hænder på en nem og enkel måde.

For mere information kontakt
Projektleder i Frederiksberg Kommune
Merete Larsen
Mail: mela03@patientsikkerhed.dk

Download fil

Introduktionsmappe om I sikre hænder

Frederiksberg Kommune Spredning

Projektlederen i Frederiksberg Kommune har lavet en mappe, som indeholder informationsmateriale om I sikre hænder herunder materiale om forbedringsmodellen. Mappen er målrettet medarbejdere, der skal introduceres til projektet.

For mere information kontakt
Projektleder i Frederiksberg Kommune
Merete Larsen
Mail: mela03@patientsikkerhed.dk

Download fil

Kortspil om hygiejne

Frederiksberg Kommune Infektioner

Kastanjehaven Plejeboliger i Frederiksberg Kommune har udviklet et kortspil, som sætter fokus på principper om hygiejne. Meningen er, at man trækker et vilkårligt kort og får en faglig diskussion i personalegruppen (også med elever og studerende) omkring regler for brug af for eksempel handsker, korrekt uniformsetikette og håndtering af KAD.

For mere information kontakt
Projektleder i Frederiksberg Kommune
Merete Larsen
Mail: mela03@frederiksberg.dk

Download fil

Klemmer til medicinposer

Frederiksberg Kommune Medicin

Kastanjehaven Plejeboliger i Frederiksberg Kommune har lavet farvede klemmer til medicinposer, som skaber overblik i medicinbeholdningen. Personalet benytter klemmerne, fordi de er lette og håndtere, og fordi medarbejderne eksempelvis nemt kan skrive 'fast medicin' eller 'PN medicin' på dem.

Personale på Kastanjehaven lavede PDSA om, hvorvidt det var en god ide at anvende bestemte farver til fast medicin og PN medicin. Det viste sig dog, at medarbejderne hurtigt løb tør for grønne og røde klemmer, og derfor er det vigtigst, at der de pågældende klemmer med vandfast tusch er angivet, hvad der var hvad.

For mere information kontakt
Projektleder i Frederiksberg Kommune
Merete Larsen
Mail: mela03@patientsikkerhed.dk

Download fil

Katalog for trykaflastende hjælpemidler

Viborg Kommune Tryksår

Viborg Kommune har udarbejdet kataloget med det formål at skabe et overblik over de trykaflastende hjælpemidler, der er til rådighed i kommunen, og beskrive hvordan de anvendes og vedligeholdes. Kataloget bliver revideret, når der er ændringer i sortimentet af hjælpemidler.

For mere information kontakt
Projektleder i Viborg Kommune 
Mette Bredsgaard
Mail: meb@viborg.dk 

Download fil

Medicindug og -bord

Viborg Kommune Medicin

Medicindugen og -bordet bliver brugt på plejecentre i Viborg Kommune. Formålet med dugen/bordet er at skabe sikre processer omkring dispensering af medicin ved, at medicin, dosetter osv har deres faste pladser under dispensering. Samtidig indeholder dugen/bordet et 'Medicin der skal bestilles-felt', som skal sikre, at der er nok medicin til rådighed til næste dispensering. 

For mere information kontakt
Projektleder i Viborg Kommune
Mette Bredsgaard
Mail: meb@viborg.dk

Download fil