Introduktion til I sikre hænder og forbedringsmetoden

Vibeke Rischel, sundhedsfaglig chef, Dansk Selskab for Patientsikked

>>> HENT PRÆSENTATION


Lederens rolle - Set fra forskellige stole

Jason Leitch, National Clinical Director, The Scottish Government

>>> HENT PRÆSENTATION


Hvad er patientsikkerhedskultur?

Solvejg Kristensen, chefkonsulent, Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram

>>> HENT PRÆSENTATION


Introduktion til forbedringsarbejde

Vibeke Rischel, sundhedsfaglig chef, Dansk Selskab for Patientsikkerhed
Tina Lynge, projektleder i I sikre hænder, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

>>> HENT PRÆSENTATION


Ledelse af forbedringsarbejdet

Tina Lynge, Dansk Selskab for Patientsikkerhed
Lene Merrild, forstander, Døgnrehabilitering Frederiksberg
Hanne Miang, projektleder, Sønderborg kommune

>>> HENT PRÆSENTATION


Lederens rolle

Jason Leitch, National Clinical Director, The Scottish Government
Jan Bendix, Ældrechef, Thisted Kommune

>>> HENT JASON LEITCH' PRÆSENTATION

>>> HENT JAN BENDIX' PRÆSENTATION 


 

 

>>> HENT PRÆSENTATION