8. oktober 2018


Hvordan kan man lære af det, som går godt - Safety I og Safety II

Erik Hollnagel, ph.d., professor, Jönköping Academy

>>> Hent præsentation


Den gode fortælling fra forbedringsteams - tre forskellige perspektiver på opbygning af kapacitet

>>> Hillerød Kommune

>>> Brøndby Kommune

>>> Mariagerfjord Kommune


World café

>>> Slides med opsamling fra world café A (Munkebjergsalen)

>>> Slides med opsamling fra world café B (Skovsalen)


Forbedringsmodellen for nye deltagere 

Arjen Peter Stoop, chefkonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed
Bodil Elgaard Andersen, konsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

>>> Se præsentation


Ledersession: Leder af ledere - Hvad skal der til for, at det bliver måden at arbejde på?

Torben Laurén, vicedirektør, sundheds- og omsorgschef, Frederiksberg Kommune
Jan Bendix Jensen, chef for Borgerservice og Ydelser, Thisted Kommune
Tina Lynge, chefkonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

>>> Se præsentation

>>> Spørgsmål til dag 1

>>> Skabelon til game plan


Erfaring fra implementering af tidlig opsporing og forebyggelse

Sandra Dübe, social- og sundhedshjælper, Sønderborg Kommune
Gitte Haase Jørgensen, sygeplejerske, Sønderborg Kommune
Mille Korsgaard Ziethen, social- og sundhedsassistent, Sønderborg Kommune
Lone Kelm, daglig leder, Sønderborg Kommune
Hanne Miang, projektleder, Sønderborg Kommune

>>> Se præsentation


9. oktober 2018


Den gode fortælling fra forbedringsteams

>>> Mariagerfjord Kommune: 360 medicinafstemninger inden for 24 timer

>>> Helsingør Kommune: Sådan har vi fået succes med medicinpakken

>>> Aabenraa Kommune: Implementering af medicinpakken til en ny pakke

>>> Silkeborg Kommune: Hvad lægges der vægt på ved spredning?

>>> Aarhus Kommune, tværgående: Tavlemøder som platform for forbedringsarbejdet


Storyboards fra kommunerne 

>>> Allerød Kommune

>>> Billund Kommune

>>> Brøndby Kommune

>>> Greve Kommune

>>> Helsingør Kommune

>>> Hillerød Kommune

>>> Kerteminde Kommune

>>> Mariagerfjord Kommune

>>> Silkeborg Kommune

>>> Syddjurs Kommune

>>> Varde Kommune

>>> Aabenraa Kommune

>>> Aarhus Kommune, midt

>>> Aarhus Kommune, tværgående


Dybere forståelse af arbejdet med data til forbedring (for øvede) 

Søren Schousboe Laursen, projektleder, Horsens Hospital
Arjen Peter Stoop, chefkonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

>>> Hent præsentation


Kommunikation som driver i forbedringsarbejdet

Pia Tjørnelund, center-, kvalitets- og udviklingssygeplejerske, Sønderborg Kommune
Annelene Højvang Larsen, kommunikationskonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

>>> Hent præsentation med noter


Fastholdelse og spredning af forbedringsarbejdet
- Alle taler om det, men hvornår er vi klar til spredning og af hvad?

Tina Lynge, chefkonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed
Bodil Elgaard Andersen, konsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

>>> Hent præsentation


Hvordan tager man forbedringsmetoden videre til andre indsatsområder?

Merete Larsen, projektleder, Frederiksberg Kommune
Lisbeth Andreasen, plejecenterleder, Sønderborg Kommune
Hanne Miang, projektleder, Sønderborg Kommune 

>>> Introduktion til driverdiagrammer

>>> Forebyggelse af urinvejsinfektioner, Tangshave Plejecenter

>>> Ernæringsprojekt i Frederiksberg Kommune v/ Anne Fischer

>>> Video med Anne Fischers præsentation


Ledersession: Leder af ledere - Fastholdelse og spredning i egen kommune

Torben Laurén, vicedirektør, sundheds- og omsorgschef, Frederiksberg Kommune
Jan Bendix Jensen, chef for Borgerservice og Ydelser, Thisted Kommune
Vibeke Rischel, vicedirektør, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

>>> Hent præsentation


Arbejdsglæde og balance

Arne Nielsson, tidobbelt verdensmester og olympisk sølvvinder i kanoroning, kognitiv coach og forfatter

>>> Hent opsummering