Tirsdag den 5. maj 2015


Mund- og tandhygiejne

Børge Hede, overtandlæge, Københavns Kommune

>> Hent præsentation


How to Improve Patient Safety in a Country

Jason Leitch, Clinical Director of the Quality Unit, Scottish Government 

>> Hent præsentation


Ledelse

Jason Leitch, Clinical Director of the Quality Unit, Scottish Government
Beth Lilja, direktør, Dansk Selskab for Patientsikkerhed
Christian Harsløf, afdelingschef, KL
Louise Filt, specialkonsulent, Sundheds- og Ældreministeriet

>> Hent Jason Leitchs præsentation

>> Hent High Impact Behaviors Self Assessment Tool

>> Hent White Paper om High-Impact Leadership


Forbedringsmodellen

Annette Bartley, Managing Director, Wales
Maria Staun, Improvement Advisor, Sygehus Lillebælt
Birgit Andersen, sårsygeplejerske, Køge Kommune

>> Hent Annette Bartleys præsentation

>> Hent Birgit Andersens præsentation


Botilbud

Pharmakon

>> Hent præsentation


Introduktion til infektionspakken

Inge Jekes, udviklingssygeplejerske, Kalundborg Kommune
Bettina Slott, hygiejnesygeplejerske, Guldborgsund Kommune

>> Hent Bettina Slotts præsentation


Implementering, spredning og fastholdelse

Søren Laursen, risikomanager og kvalitetskoordinator, Hospitalsenheden Horsens
Vibeke Rischel, sundhedsfaglig chef, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

>> Hent præsentation


Kommunernes storyboards

>> Hent storyboard fra Hjemmeplejen (Frederiksberg Kommune)

>> Hent storyboard fra Hjemmeplejen Howitzvej (Frederiksberg Kommune)

>> Hent storyboard fra Hjemmesygeplejen (Frederiksberg Kommune)

>> Hent storyboard fra Hjemmeplejen Fjord (Sønderborg Kommune)

>> Hent storyboard fra Tangshave Bo- og Aktivitetscenter (Sønderborg Kommune)

>> Hent storyboard fra Plejecenter Skovvænget (Viborg Kommune)

>> Hent storyboard fra Hjemmeplejen (Viborg Kommune)

>> Hent storyboard fra Bostedet Albo (Viborg Kommune)

>> Hent flowdiagram om ny borger fra Viborg Kommune

>> Hent flowdiagram om revurdering fra Viborg Kommune

>> Hent storyboard fra Dragsbækcenteret (Thisted Kommune)


 

Onsdag den 6. maj 2015


Patient-Centered Care

Annette Bartley, Managing Director, Wales
Sønderborg Kommune

>> Hent Annette Bartleys præsentation

>> Hent Sønderborg Kommunes præsentation


Kommunikation som drivkraft for forbedringsarbejdet

Bjarke Lund Larsen, kommunikationskonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed
Hanne Ellegaard Miang, projektleder, Sønderborg Kommune
Bente Øllgaard, projektleder, Thisted Kommune 

>> Hent præsentation


Data til forbedringsarbejde

Rie Johansen, konsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed 

>> Hent præsentation


Kommunikation

Bjarke Lund Larsen, kommunikationskonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed
Stine Rønsholdt Hansen, kvalitetskonsulent, Hospitalsenheden Horsens 

>> Hent Bjarke Lund Larsens præsentation

>> Hent Stine Rønsholdt Hansens præsentation


Hvad kan vi lære af andre?

Nicolai Moltke-Leth, coach og præstationsudvikler, tidligere jægersoldat

>> Hent præsentation