Den 16. maj 2017 var Frederiksberg, Lolland, Sønderborg, Thisted og Viborg Kommuner samlet til læringsseminar. Selvom arbejdet med I sikre hænder i de fem pilotkommuner officielt sluttede med udgangen af 2016, har projektets metoder vist sig så succesfulde, at det nu er måden, kommunerne arbejder med kvalitet og patientsikkerhed på. Derfor mødes de fortsat for at udveksle erfaringer.

På læringsseminaret kom blandt andre Aidan Fowler - direktør for kvalitets- og forbedringsarbejdet i Wales - og fortalte om, hvordan Institute for Healthcare Improvements ramme for sikker, pålidelig og effektivt pleje og behandling kan anvendes til det videre forbedringsarbejde i kommunerne.