I sikre hænder løfter fagligheden i ældreplejen

I sikre hænder skaber ny form for ledelse i kommunerne

silkeborg-kommunejpg

Forbedringsteamene i Silkeborg udveksler læring

naeldebjerg-plejecenterjpg

Forbedringerne spirer i de nye kommuner

#isikrehænder på sociale medier